Tietosuojaseloste - Korkkarit rinkassa

Tietosuojaseloste

Tämä on www.eveliinatyllinen.fi -verkkosivuston lainmukainen tietosuojaseloste (henkilötietolaki 10 §).

Laatimispäivä: 26.11.2021. Jos tämän rekisteriselosteen tiedot muuttuvat, muutoksista kerrotaan tällä sivulla.

1. Rekisterinpitäjä 

Nimi: Tmi Eveliina Tyllinen

Y-tunnus: 2888551-7

Osoite: Mittarinkatu 4 bb 33

Postinumero: 20100

Postitoimipaikka: Turku

Sähköpostiosoite: hello@eveliinatyllinen.fi

2. Käyttötarkoitus 

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä sähköiseen markkinointiin käyttäen Facebookin, Googlen ja sähköpostimarkkinoinnin työkaluja.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus tai sopimus.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri koostuu postituslistalle liittyneistä käyttäjistä, jotka ovat joko tilanneet uutiskirjeen tai ostaneet jonkin palvelun tai tuotteen verkkosivuston kautta ja antaneet sitä kautta suostumuksen tietojen antamiseen.

Asiakasrekisteri koostuu kahdesta rekisteristä:

Rekisteri asiakkaista sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin, sekä sopimus- ja tilaustiedot.

Rekisteri uutiskirjeen tilaajista sisältää asiakkaan nimen ja sähköpostin.

Uutiskirjeen tilaaja voi milloin tahansa muuttaa ja täydentää tietoja jokaisen uutiskirjeen mukana olevasta linkistä. 

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja ylläpidon peruste

Korkkarit rinkassa -verkkosivu käyttää rekisterin tietoja asiakassuhteiden ylläpitoon, hallintaan ja kehittämiseen, asiakaspalvelun parantamiseen sekä markkinointiin.

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin tiedot tulevat käyttäjältä itseltään (yhteydenotot sähköpostitse ja uutiskirjeen tilaaminen). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun sekä evästeiden avulla. 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käyttäjän tietoja ei luovuteta eteenpäin suoramarkkinointitarkoituksiin.

Käyttäjän tietoja voidaan luovuttaa vain seuraavissa tilanteissa:

–       Uutiskirjepalveluna on ConvertKit

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

7. Rekisterin suojaus 

Käyttäjän tietoja käsittelee vain rekisterinpitäjä. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterin tietoja käsitellään suojatun SLL-yhteyden kautta.

8. Evästeiden (cookies) käyttö 

Korkkarit rinkassa -verkkosivu käyttää sivuillaan ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla yritys pystyy jatkuvasti parantamaan sivujen sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Korkkarit rinkassa -verkkosivu käyttää niitä siten, että voi tarjota asiakkaille kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua Korkkarit rinkassa -verkkosivun saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin Korkkarit rinkassa -verkkosivun ylläpitämien sivujen ja sen tarjoamien palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

9. Henkilötietojen korjaaminen tai poistaminen rekisteristä

Käyttäjällä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista tai poistamista ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle tämän selosteen kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Käyttäjän tiedot voidaan poistaa rekisteristä käyttäjän pyynnöstä.

10. Rekisteröidyn oikeudet 

Kaikkia tietoja säilytetään asiakkaan suostumuksella ja asiakkaalla on milloin vain mahdollisuus pyytää Korkkarit rinkassa -verkkosivua poistamaan tiedot rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Scroll to Top